Privatumo politika

Privacy policy

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-__-__

Šioje privatumo politikoje mes, A3 Baltic, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 304078152, kurios registruota buveinė yra Mėnulio gatvė 7, 04326 Vilnius („Bendrovė“), pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Pirmą kartą Jums apsilankius mūsų svetainėje, prašysime Jus sutikti su slapukų naudojimu, šioje politikoje numatytomis sąlygomis.

Mūsų svetainėje įdiegti privatumo kontrolės nustatymai, kurie suteikia Jums galimybę nuspręsti, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi privatumo nustatymais, galite nustatyti, ar pageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, o taip pat riboti slapukais apie Jus gaunamos informacijos kiekį.

Šioje privatumo politikoje rasite atsakymus į šiuos klausimus:

 1. kaip naudojame Jūsų duomenis;
 2. kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;
 3. kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;
 4. kokia yra mūsų tiesioginės rinkodaros politika;
 5. kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;
 6. kaip naudojame slapukus;
 7. į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šioje politikoje nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

Last amended 2021-__-__

In this privacy policy we, A3 Baltic, UAB, company established and operating according laws of Republic of Lithuania, code 304078152, registered office Mėnulio gatvė 7, LT-04326 Vilnius, Lithuania (“Company”), explain how we handle your personal data when at you visit our website and use our services.

We will ask you to consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy when you first visit our website.

Our website incorporates privacy controls which provide you with controls on deciding how we will process your personal data. By using privacy controls, you can specify whether you would like to receive direct marketing communications.

In this policy you will find the answers to the following questions:

 1. how we use your data;
 2. when we provide your data to others;
 3. how long we store your data;
 4. what is our marketing policy;
 5. what rights related to personal data you possess;
 6. how we use cookies;
 7. other issues that you should take into account.

In case of any inquiries or if you would like to exercise any of your rights provided in this policy, you may submit such inquiries and requests by means provided in Contacts section.

1. Kaip naudojame Jūsų duomenis?

1.1. Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:

1.1.1. duomenų kategorijas, kurias tvarkome;

1.1.2. tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;

1.1.3. tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei

1.1.4. duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

1.2.Mes tvarkome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine bei mūsų teikiamomis paslaugomis („naudojimosi duomenys“). Naudojimosi duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome norėdami geriau suprasti Jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami stebėti ir tobulinti svetainę bei joje teikiamas paslaugas o taip pat pritaikyti teikiamas paslaugas kiekvieno naudotojo poreikiams.

1.3.Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis („prieigos duomenys“). Prieigos duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, Jūsų pateikiamus registracijos metu, o taip pat Jūsų pirkimo istoriją. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Prieigos duomenis tvarkome svetainės administravimo, paslaugų teikimo, svetainės ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais bei komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

1.4.Mes tvarkome informaciją, susijusią su pinigų plovimo prevencijos priemonėmis („Pinigų plovimo prevencijos duomenys“). Pinigų plovimo prevencijos duomenys gali apimti Jūsų adresą ar gyvenamąją vietą, asmens tapatybės dokumentus, įskaitant Jūsų nuotrauką, dokumentus apie Jūsų pajamų šaltinį, sąskaitas už komunalines paslaugas ir kt. Prašydami Jūsų pateikti šią informaciją, įgyvendiname įstatymų nustatytus reikalavimus, pagal kuriuos privalome vykdyti „Pažink savo klientą“ (angl. know your client) pareigas.

1.5.Mes tvarkome informaciją, kurią pateikiate mums, pageidaudami gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu („pranešimų duomenys“). Šiuos duomenis tvarkome aktualių informacinių pranešimų bei naujienlaiškių siuntimui. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu. Be to, tuo atveju, jei Jums jau teikėme paslaugas mūsų svetainėje ir tam neprieštaraujate, taip pat pranešimų duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais.

1.6.Mes tvarkome informaciją susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo, skambučio turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Susirašinėjimo atveju, svetainė automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama svetainėje esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą, užtikrinti vienodos ir geros kokybės konsultavimo praktiką, konfliktinių situacijų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimą.

1.7.Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje politikoje, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.

1.8.Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje politikoje, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.

1.9.Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje politikos dalyje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

1. How we use your personal data?

1.1.This Section provides the following information:

1.1.1. categories of personal data, that we process;

1.1.2. in case the personal data that we did not obtain directly from you, the source and specific categories of that data;

1.1.3. the purposes for which we may process your personal data; and

1.1.4. the legal base of the processing.

1.2.We process data about your use of our website and services (“usage data”). The usage data may include your IP address, geographical location, browser type and version, operating system, referral source, length of visit, page views and website navigation paths, as well as information about the timing, frequency and pattern of your service use. We obtain such data through the use of cookies and similar technologies. We process such data to have a better understanding of how you use our website and services. The legal basis for this processing is our legitimate interest, namely monitoring and improving our website and services and accommodating the services for individual interests of every user.

1.3.We process your account data (“account data”). The account data may include your name and email address, phone number and other data that you provide while registering as well as your purchase history. We obtain such data directly from you. We process account data for the purposes of operating our website, providing our services, ensuring the security of our website and services and communicating with you. The legal basis for this processing is the performance of a contract between you and us and/or taking steps, at your request, to enter into such a contract as well as our legitimate interest, namely monitoring and improving our website and services.

1.4.We process information related to anti-money laundering prevention measures (“AML data”). AML data may additionally include address or residence, ID documentation, including your photo, documents regarding your source of wealth, utility bill and others. We are required by the law to request such information to carry out “know your client” obligations.

1.5.We may process information that you provide to us for the purpose of subscribing to our email messages and newsletters (“messaging data”). The messaging data is processed to send you the relevant messages and newsletters. The legal basis for this processing is your consent. Also, if we have already sold goods or provided services for you in our website and you do not object, we may also process messaging data on the basis of our legitimate interest, namely seeking maintain and improve customer relations.

1.6.We may process information relating to any communication that you send to us (“correspondence data”). The correspondence data may include the communication content and metadata associated with the communication. In case of communication through our website, the website will generate the metadata associated with communications made using the website contact forms. The correspondence data is processed for the purposes of communicating with you and record-keeping. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper administration of our website and business, ensuring uniform and high-quality consultation practice and for investigating disputes between you and our employees.

1.7.We may process any of your personal data identified in this policy where necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the protection and assertion of our legal rights, your legal rights and the legal rights of others.

1.8.We may process any of your personal data identified in this policy where necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks, or obtaining professional advice. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper protection of our business against risks.

1.9.In addition to the specific purposes for which we may process your personal data set out in this Section, we may also process any of your personal data where such processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person.

2. Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?

2.1.Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitai šaliai (kitam Pardavėjui priklausomai nuo atvejo) tiek, kiek tai bus būtina sutarčiai tarp Jūsų įvykdyti arba teisinių pareigų vykdymui užtikrinti.

2.2.Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės bendrovių (įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves) tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame politikoje. Įskaitant, bet neapsiribojant vidaus administravimu, o taip pat dalijantis IT paslaugų ir duomenų centrais tarp grupės bendrovių.

2.3.Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.

2.4.Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų kovos su sukčiavimu, rizikos ir atitikties teikėjams tiek, kiek tai yra pagrįstai reikalinga Jūsų asmens duomenų apsaugai ir mūsų teisinių pareigų vykdymui.

2.5.Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

2.6.Šalia konkrečių Jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje politikos dalyje, mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2.7.Šioje Politikoje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma, įskaitant, jei reikia, standartinių sutarties sąlygų dėl duomenų perdavimo pasirašymą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tinkamas apsaugos priemones, galite susisiekti su mumis internetiniame tinklapyje nurodytais kontaktais.

2. When we provide your data to others?

2.1.We may disclose your personal data to your contracting party (other Seller depending on the case) insofar as reasonably necessary to comply with legal obligations.

2.2.We may disclose your personal data to any member of our group of companies (including our subsidiaries, our ultimate holding company and all its subsidiaries) insofar as reasonably necessary for the purposes set out in this policy. Such may include internal administration purposes as well as provision/sharing of IT services or data centers in the group.

2.3.We may disclose your personal data to our insurers and/or professional advisers insofar as reasonably necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks, obtaining professional advice, or the establishment, exercise or defense of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

2.4.We may disclose your personal data to our anti-fraud, risks and compliance providers insofar as reasonably necessary for the purposes of protecting your personal data and fulfilling our legal obligations.

2.5.We may disclose your personal data to other service providers insofar as it is reasonably necessary to provide specific services (including, providers of servers and maintenance thereof, email service providers). We take all the necessary measures to ensure that such subcontractors would implement proper organizational and technical measures to ensure security and privacy of your personal data.

2.6.In addition to the specific disclosures of personal data set out in this Section, we may disclose your personal data where such disclosure is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person.

2.7.Persons, indicated in this Policy may be established outside the Republic of Lithuania, European Union and European Economic Area. In case we will transfer your personal data to such persons, we will take all the necessary and in the legal acts indicated measures to ensure that your privacy will remain properly secured, including where appropriate, signing standard contractual clauses for transfer of data. To find out more information regarding appropriate safeguards you may contact us via contact section in website.

3. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

3.1.Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju:

3.1.1. prieigos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo Jūsų paskutinio informacijos paskyroje atnaujinimo;

3.1.2. sandorių duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo užbaigimo dienos;

3.1.3. Pinigų plovimo prevencijos duomenys saugomi aktualių teisinių reikalavimų nustatytą laikotarpį;

3.1.4. pranešimų duomenys saugomi tol, kol yra aktyvi Jūsų paskyra, nebent atšauksite savo sutikimą anksčiau;

3.1.5. komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo komunikacijos pabaigos.

3.2.Tam tikrais atvejais neturime galimybių iš anksto nurodyti konkrečius periodus, kiek saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui naudojimosi duomenys bus saugomi tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.

3.3.Nepaisant aukščiau šioje politikos dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

3. How long we store your data?

3.1. Your personal data that we process for any purpose or purposes shall not be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes. In any case it shall be kept for no longer than:

3.1.1. account data will be retained for no longer than 5 (five) years following your last update on the account;

 

3.1.2. transaction data will be retained for no longer than 10 (ten) years following the end of provision of services;

3.1.3. AML data will be retained as long as it is necessary to comply with the related legal requirements;

3.1.4. messaging data will be retained for as long as your Account is active, unless you withdraw your consent earlier;

3.1.5. correspondence data will be retained for no longer than 6 (six) months following the end of such communication.

3.2. In some cases, it is not possible for us to specify in advance the periods for which your personal data will be retained. I. e. usage data will be retained for as much as will be necessary for the relevant processing purposes.

3.3.      Notwithstanding the other provisions of this Section, we may retain your personal data where such retention is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person.

4. Tiesioginė rinkodara

4.1. Jums sutikus, siųsime rinkodaros pranešimus el. paštu ir (arba) pateiksime juos Jūsų paskyroje, kad informuotume Jus apie mūsų naujienas.

4.2. Taip pat jeigu Jums jau teikėme paslaugas ir tam neprieštaraujate, taip pat informuosime Jus apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti Jums aktualūs bei informaciją, susijusią su jais.

4.3. Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu.

4.4. Tai galite padaryti:

4.4.1. paspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;

4.4.2. susisiekiant su mumis skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

4.5. Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, Jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.

4.6.      Atkreipiame dėmesį, kad gali prireikti kelių dienų, kol visos sistemos bus atnaujintos, todėl rinkodaros pranešimus galite gauti ir toliau tuo laikotarpiu, kol Jūsų prašymas yra vis dar vykdomas.

4.7.      Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų Jums teikimu

4. Marketing messages

4.1.In case you consent, we will send you marketing messages via email and/or leave a notification in an Account to inform you on what we are up to.

4.2.Also, if we already have provided services to you and you do not object, we will inform you about our other products that might interest you including other information related to such.

4.3.You may opt-out of receiving marketing messages at any time.

4.4.You may do so by:

4.4.1. choosing the relevant link in any of our marketing messages;

4.4.2. contacting us via means provided in Contacts section.

4.5.Upon you having fulfilled any of the provided actions we will update your profile to ensure that you will not receive our marketing messages in the future.

4.6.Please be informed that it may take a few days until all the systems are updated, thus you may continue to receive marketing messages while we are still processing your request.

4.7.The opt-out of the marketing messages will not stop you from receiving messages directly related to the provision of services.

5. Jūsų teisės

5.1.Šioje politikos dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Šioje politikoje pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte pilną informaciją apie šias teises.

5.2.Kitos Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:

5.2.1. teisė susipažinti su duomenimis;

5.2.2. teisė reikalauti ištaisyti duomenis (didžiąją dalį su šia teisę susijusių veiksmų galite atlikti prisijungę prie paskyros);

5.2.3. teisė reikalauti ištrinti duomenis;

5.2.4. teisė apriboti duomenų tvarkymą;

5.2.5. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;

5.2.6. teisė į duomenų perkeliamumą;

5.2.7. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

5.2.8. teisė atšaukti sutikimą.

5.3.Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.

5.4.Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

5.5.Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.6.Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

5.7.Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.8.Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.

5.9.Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.

5.10. Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

5.10.1. sutikimas; arba

5.10.2. sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

5.11. Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/.

5.12.        Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

5.13.        Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje politikos dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šios politikos dalyje minimų teisių kreipdamiesi į mus skiltyje „Kontaktai“ nurodyta kontaktine informacija.

5. Your rights

5.1.In this Section, we have summarized the rights that you have under data protection laws. We only provide the main aspects of such rights. Accordingly, you should read the relevant laws and guidance from the regulatory authorities for a full explanation of these rights.

5.2.Your other principal rights under data protection law are the following:

5.2.1. the right to access data;

5.2.2. the right to rectification (note that you may exercise most of this right by logging to your account);

5.2.3. the right to erasure of your personal data;

5.2.4. the right to restrict processing of your personal data;

5.2.5. the right to object to processing of your personal data;

5.2.6. the right to data portability;

5.2.7. the right to complain to a supervisory authority; and

5.2.8. the right to withdraw consent.

5.3.The right to access data. You have the right to confirmation as to whether or not we process your personal data and, where we do, access to the personal data, together with certain additional information. That additional information includes details of the purposes of the processing, the categories of personal data concerned and the recipients of the personal data. Providing the rights and freedoms of others are not affected, we will supply to you a copy of your personal data. The first copy will be provided free of charge, but additional copies may be subject to a reasonable fee.

5.4.The right to rectification. You have the right to have any inaccurate personal data about you rectified and, taking into account the purposes of the processing, to have any incomplete personal data about you completed.

5.5.In some circumstances you have the right to the erasure of your personal data. Those circumstances include when: (i) the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; (ii) you withdraw consent to consent-based processing and there is no other legal basis to process data; (iii) you object to the processing under certain rules of applicable data protection laws; (iv) the processing is for direct marketing purposes; or (v) the personal data have been unlawfully processed. There are exclusions of the right to erasure. Such exclusions include when processing is necessary: (i) for exercising the right of freedom of expression and information; (ii) for compliance with our legal obligation; or (iii) for the establishment, exercise or defense of legal claims.

5.6.In some circumstances you have the right to restrict the processing of your personal data. Those circumstances are when: (i) you contest the accuracy of the personal data; (ii) processing is unlawful but you oppose erasure; (iii) we no longer need the personal data for the purposes of our processing, but you require personal data for the establishment, exercise or defense of legal claims; and (iv) you have objected to processing, pending the verification of that objection. Where processing has been restricted on this basis, we may continue to store your personal data, however we will only further process such data in any other way: (i) with your consent; (ii) for the establishment, exercise or defense of legal claims; (iii) for the protection of the rights of another person; or (iv) for reasons of important public interest.

5.7.You have the right to object to our processing of your personal data on grounds relating to your particular situation, but only to the extent that the legal basis for the processing is that the processing is necessary for: the performance of a task carried out in the public interest or the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party. If you make such an objection, we will cease to process the personal information unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms, or the processing is for the establishment, exercise or defense of legal claims.

5.8.purposes (including profiling for direct marketing purposes). If you make such an objection, we will cease to process your personal data for this purpose.

5.9.You have the right to object to our processing of your personal data for scientific or historical research purposes or statistical purposes on grounds relating to your particular situation, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest. You have the right to object to our processing of your personal data for direct marketing

5.10. The right to data portability. To the extent that the legal basis for our processing of your personal data is:

5.10.1. consent; or

5.10.2. performance of a contract or steps to be taken at your request prior to entering into a contract, necessary to enter into such, you have the right to receive your personal data from us in a structured, commonly used and machine-readable format. However, this right does not apply where it would adversely affect the rights and freedoms of others.

5.11. If you consider that our processing of your personal information infringes data protection laws, you have a legal right to lodge a complaint with a supervisory authority responsible for data protection. Our data processing is supervised by State Data Protection Inspectorate of the Republic of Lithuania, registered office at L. Sapiegos 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/.

5.12.        To the extent that the legal basis for our processing of your personal information is consent, you have the right to withdraw that consent at any time. Withdrawal will not affect the lawfulness of processing before the withdrawal.

5.13.        In addition to specific measure provided in this Section or the website you may also exercise any of the rights indicated herein by contacting us via Contacts.

6. Slapukai

6.1.Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, veikiantys kaip Jūsų identifikatoriai, kuriuos svetainės serveris siunčia į Jūsų naršyklę ir kurie yra saugojami Jūsų naršyklėje. Kiekvieną kartą naršyklei kreipiantis į svetainės serverį, toks identifikatorius yra siunčiamas atgal į svetainės serverį.

6.2.Įprastai slapukuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti vartotoją, tačiau Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti siejami su informacija, gauta ir saugoma slapukų pagalba.

6.3.Slapukai, kuriuos naudojame yra aprašyti Slapukų politikoje.

6.4.Mūsų paslaugų teikėjai tai pat naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami Jūsų kompiuteryje, kai Jūs lankotės mūsų svetainėje.

6.5.Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari.

6.6.Slapukų užblokavimas gali turėti neigiamą įtaką daugelio svetainių naudojimui.

6.7.Užblokavę slapukus negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

6.8.Slapukų nustatymus, susijusius su slapukų naudojimu svetainėje galite valdyti Slapukų politikos ir nustatymų dalyje.

 

6. Cookies

6.1.Cookies are small textual files containing identifier that is sent by a web server to your web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server.

6.2.Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies.

6.3.Cookies that we use are described in the Cookie’s policy.

6.4.Our service providers use cookies and those cookies may be stored on your computer when you visit our website.

6.5.Most browsers allow you to refuse to accept cookies and to delete cookies. The methods for doing so vary from browser to browser, and from version to version. You can however obtain up-to-date information about blocking and deleting cookies via information provided in the relevant browser website, for example ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari.

6.6.Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many websites.

6.7.If you block cookies, you will not be able to use all the features on our website.

6.8.You can adjust your cookie preferences by clicking Cookie Policy and Preferences.

7. Trečiųjų šalių svetainės

7.1.Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

7. Third party websites

7.1.In the website you may find links to and from partner sites, information sources and related party websites. Please take note that such third-party website that you will visit by clicking on links have their own privacy policies and we take no responsibility regarding such privacy policies. We recommend familiarizing with privacy policies of such websites before providing any personal data to such.

8. Duomenų atnaujinimas

8.1.Prašome informuoti, jei Jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.

9. Politikos pakeitimai

9.1.Bet kokie šios politikos pakeitimai bus skelbiami svetainėje.

8. Updating your data

8.1.Please let us know if the personal information that we hold about you needs to be corrected or updated.

9. Changes to the policy

9.1.Any changes to this policy will be published on the website.